Français Nederlands
      

Iedere woning die in Brussel wordt verhuurd, moet aan de normen van de Wooncode van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoen. Concreet: bepaalde regels moeten worden gerespecteerd inzake hygiëne, veiligheid en uitrustingen.

In het Brusselse Gewest zijn er veel huurwoningen die niet aan die regels beantwoorden. Men moet er dus werken in uitvoeren – vrijwillig of op bevel.

Renovatie

In overleg met de eigenaar van het gebouw ontwerpt, berekent en realiseert Project X de nodige werken om de woningen in orde te brengen met de Wooncode. Die werken komen grotendeels in aanmerking voor subsidies via Project X. De gerenoveerde woningen worden vervolgens door het OCMW beheerd.

Inschakeling

Project X is een socioprofessioneel inschakelingproject. De werken worden uitgevoerd door mensen die een uitkering van het OCMW ontvangen en die technische vaardigheden willen verwerven (of verder uitbouwen) op de werven van Project X. Ze doen dat  in het kader van een arbeidscontract met het OCMW - een zogenaamd contract "Artikel 60".

Wijken

Project X investeert vandaag in de stad Brussel en in Laken.

Project X wordt door de Stad Brussel en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gefinancierd in het kader van de Duurzaam Wijkcontracten :  "Bockstael", "Jonction" . Ook het Grootstedenbeleid doet een aardige duit in het zakje.

________
   
      
Privé-huurwoningen renoveren om ze in orde te brengen met de wettelijke voorschriften,
door mensen op de werven op te leiden :
iedereen wint. 
    
Dat is de filosofie en de praktijk van Project X, een partnership tussen OCMW en Stad Brussel.
Voor het OCMW van Brussel is het een middel om zijn verschillende opdrachten
in één actie te verwezenlijken.
 
    
Welkom op onze website. Maak er dienstbaar gebruik van en vertel het verder.
 
    
Project X is er voor u.
 
 
 
 
    
 
________