Français Nederlands
      

Bent u eigenaar van huurwoningen in Brussel stad of in Laken  ? En ideaal, bevinden zij zich op gebieden van de Duurzaam wijkcontracten ? :

Denkt u (of weet u) dat die woningen niet meer aan de normen van de Wooncode van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoen ?

Beschikt u zelf niet over de middelen, de tijd of de knowhow om uw woningen in overeenstemming te brengen met die normen ?

Dan kan u bij Project X terecht.

  

Project X ontvangt subsidies waarmee uw woningen conform de wettelijke voorschriften kunnen worden gemaakt.

Wij zorgen voor het ontwerp, de raming, de uitvoering en het toezicht op de werken. Zijn uw appartementen bewoond, dan zorgen wij voor vervangwoningen tijdens de bouwfase - waarna de huurders (indien ze dat wensen) opnieuw hun intrek nemen in het gerenoveerde pand.

Als tegenprestatie geeft u de woningen gedurende negen jaar (of meer) in beheer aan het OCMW van Brussel. Het OCMW zoekt huurders, int de waarborgen en de huur, onderhoudt het pand, etc. Na afloop van het huurcontract met het OCMW neemt u gewoon alle rechten terug.

U levert een financiële bijdrage tot de renovatiekosten (tussen 35 en 50%). Maar u hoeft daar niets voor uit te geven. U ontvangt gewoon minder huur, maar die huur zal wel iedere maand worden betaald voor de volledige duur van uw overeenkomst met het OCMW – en dit vanaf het begin van de werkzaamheden en wat er ook moge gebeuren.

Huur van de huurder

- Deel van de renovatiekosten
Verhuiskosten
- Provisies voor onderhoud en huurrisico’s
- Lasten
_________________________

= Huur eigenaar