Français Nederlands

Ontvangt u financiële steun (een leefloon) van het OCMW ?

Wilt u ervaring opdoen in de sector van de renovatie van woningen ?

Dan kan u terecht bij Project X.

 

Bij het OCMW van Brussel staat de Dienst Sociaal-Professionele Inschakeling ter beschikking van al wie financieel door het OCMW wordt ondersteund om hem of haar (opnieuw) een plaats te helpen vinden op de arbeidsmarkt.

U wordt gedurende 1 of 2 jaar (afhankelijk van uw leeftijd) in het kader van een zogenaamd ‘Artikel 60’-contract aan het werk gezet. De Dienst Sociaal-Professionele Inschakeling helpt u de weg te vinden naar verschillende diensten of verenigingen, waar u eerste werkervaringen kan opdoen of technische vaardigheden kan uitbouwen. Na afloop van het arbeidscontract wordt u werkzoekende (met alle opleidingsfaciliteiten daaraan verbonden) – maar misschien hebt u dan al werk gevonden...

Project X biedt mooie kansen en een prettige werksfeer voor een toekomstige job in de bouwsector. Bij onze binnenhuisrenovaties worden volgende werken uitgevoerd:

  • afbraak van wanden en het afvoeren van puin,
  • het bouwen van muren en wanden
  • klein timmerwerk
  • vloer- en muurbekleding (tegels en vynil),
  • sanitaire installaties

Kandidaat voor een arbeidcontract bij het OCMW of bij Project X ? Neem contact op met de Dienst Sociaal-Professionele Inschakeling, het voormalige ‘Job Office’.